Hotel Port Salins

Política de privacitat de l'Hotel Port Salins

En compliment del que prevé l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que www.hotelportsalins.com és un domini de l'empresa TRINFICO S.L, amb domicili social en C/ Nicaragua 48, 3º 5ª, telèfon +34 902 45 47 00 i correu electrònic info@hotelportsalins.com. La societat TRINFICO S.L con el CIF:B17584780

Política de Privadesa

TRINFICO S.L. a través del seu web www.hotelportsalins.com sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de TRINFICO S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats.


La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de TRINFICO S.L. , que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

TRINFICO S.L, a través de la seva pàgina web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses (hotels) del grup al qual pertany TRINFICO S.L, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

TRINFICO S.L, a través de de la seva pàgina web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web de www.hotelportsalins.com. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.hotelportsalins.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a TRINFICO S.L, C/ Nicaragua, 48, 3º 5ª, Barcelona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@hotelportsalins.com


En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 17/1999 del 3 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal TRINFICO S.L informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s'incorporaran als fitxers de www.hotelportsalins.com i del grup TRINFICO S.L declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractats d'acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret d'intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup TRINFICO S.L amb la mateixa finalitat d'oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'interessat, excepte en els casos previstos legalment.